Organizacje Polonijne

Organizacje Polonijne

Organizacje i instytucje społeczno kulturalne
Pismo religijno-społeczne Archidiecezji Lwowskiej „Radość Wiary”
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Oddział w Jaworowie
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej O/Łanowice
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej O/Medenice
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej O/Kamionka Strumiłowa
Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Oddział w Sądowej Wiszni
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej O/ Dobromil
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Zarząd Główny we Lwowie
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej O/Czerwonograd
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Oddział w Złoczowie
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej O/Borysław
Uniwersytet III Wieku we Lwowie

Polska Placówka Dyplomatyczna we Lwowie
Konsulat Generalny RP we Lwowie
79011 Lwów, ul. Iwana Franki 108
tel. tel:+38 032 295 7990

Organizacje harcerskie
III Lwowska Drużyna Harcerek „Kresowa Łąka” im. J. Bitchana
I Lwowska Męska Drużyna Harcerzy „Trop”, im. A. Małkowskiego
Lwowski Harcerski Hufiec „Barć” Polskiego Harcerstwa w Zachodnich Regionach Ukrainy
24 Lwowska Harcerska Drużyna „Ptaki”

Organizacje artystyczne
Zjednoczenie Lwowskich Malarzy-Artystów
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina we Lwowie
Lwowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych „Własna Strzecha”
Lwowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
Lwowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

Organizacje kombatanckie
Organizacja Polskich Weteranów II Wojny Światowej 1939-1945 i Osób Represjonowanych Miasta Lwowa

Organizacje medyczne
Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie