Film reklamowy – Przemyśl

Film reklamowy – Lwów 

Ośrodek Promocji Kultury Polskiej we Lwowie – etapy prac nad inwestycją 

Uliczkami Lwowa 

Opis projektu

Pomimo granic na przestrzeni lat region Galicji, w tym Lwów i Przemyśl, wykształcił swój niepowtarzalny, wielokulturowy, specyficzny charakter. Jednakże różne wydarzenia historyczne, przesiedlenia, deportacje, żelazna kurtyna oraz system totalitarny skutecznie wyeliminowały dialog kulturowy na tym obszarze. Niemniej jednak mniejszości narodowe pozostały w tych dwóch państwach – mniejszość polska w Ukrainie, a ukraińska – w Polsce. Grupy te nadal pielęgnują swoje tradycje tworząc mozaikę kulturową regionu i podtrzymują tożsamość narodową choć ich działalność nie jest odpowiednio eksponowana i promowana. Celem tego projektu jest popularyzacja kultur mniejszości narodowych – polskiej we Lwowie i ukraińskiej w Przemyślu – poprzez utworzenie w obu miastach centrów kulturalnych dla mniejszości narodowych, które będą koncentrować się na systematycznym promowaniu swoich kultur w regionie. Do tej pory tworzenie długoterminowych planów nie było możliwe głównie ze względu na brak środków finansowych. Z tego powodu dotychczasowe działania i ich efekty były jednorazowe i krótkoterminowe; miały lokalny zasięg i angażowały tylko niewielką liczbę osób. Rezultatem działań przeprowadzanych w centrach kulturalnych będzie wzrost aktywności kulturalnej mniejszości narodowych, zmiana w sposobie postrzegania ich przez większość oraz uatrakcyjnienie regionów dla turystów dzięki większej rozpoznawalności regionów jako wielokulturowe obszary, które warto odwiedzić ze względu na ich dziedzictwo historyczne i kulturowe. Oprócz partnerów i członków mniejszości narodowych beneficjentami projektu będą całe społeczności regionów i państw (Polski i Ukrainy). Zwłaszcza rozwój turystyki kulturowej przyniesie powszechne korzyści. Goście i pozostali odwiedzający ten obszar będą głównymi odbiorcami projektu, jak również jego naturalnymi “ambasadorami” w swoich rodzinnych regionach.

Wartość projektu: 2 556 112,90 Euro

Wartość projektu po stronie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego – 28 700,00 Euro

Partnerzy projektu: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, Fundacja Dom Ukraiński w Przemyślu, CARITAS-SPES Lwowskiej Archidiecezji Kościoła Rzymskokatolickiego, Związek Ukraińców w Polsce, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Wiadomości

Przykładowy Button   Przykładowy Button
Przykładowy Button
Przykładowy Button Przykładowy Button Przykładowy Button
Przykładowy Button
Przykładowy Button
siec
Liczba transgranicznych wydarzeń kulturalnych
Liczba ulepszonych obiektów kulturalnych i historycznych będących bezpośrednią konsekwencją wsparcia w ramach programu
Liczba odwiedzających dziedzictwo historyczne i obiekty kultury

GALERIA