Ośrodek Promocji Kultury Polskiej we Lwowie – etapy prac nad inwestycją 

Etap I

Etap II

Etap III