Film reklamowy – Lwów 

english subtitles

українські субтитри

Deutsche Untertitel

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
 
Odpowiedzialność za zamieszczoną powyżej informację leży wyłącznie po stronie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.