Konkurs Wiedzy o Kulturze i Języku Polskim „Znasz li ten kraj?…”

Konkurs Wiedzy o Kulturze i Języku Polskim „Znasz li ten kraj?…”

Konkurs Wiedzy o Kulturze i Języku Polskim „Znasz li ten kraj?…” to autorski projekt Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, który jest wyjątkowym przedsięwzięciem w skali całej Ukrainy.

To wydarzenie o charakterze „olimpiady językowo-kulturowej” zapoczątkowane zostało w 2009 roku. Nie tylko angażuje dzieci i młodzież jako uczestników, ale także wspiera nauczycieli pracujących w tzw. szkołach sobotnich. Trzydniowa impreza odbywa się w gościnnych progach Domu Pielgrzyma w Brzuchowicach oraz Instytutu Teologicznego im. Św. Józefa Bilczewskiego.

Konkurs Wiedzy o Kulturze i Języku Polskim „Znasz li ten kraj?…” jest z pewnością jednym z najlepszych przykładów tego, jak edukacja, kultura i rywalizacja mogą iść w parze, wzmacniając silną tożsamość kulturową i językową poza granicami Polski. To inicjatywa, która inspiruje i kształtuje nowe pokolenia Polaków na Ukrainie, przybliżając im Polskę i jej kulturowe bogactwo.

Warto zaznaczyć, że oprócz wymiaru edukacyjnego, konkurs posiada równie istotną płaszczyznę rywalizacji między uczniami. To nie tylko okazja do zdobycia wiedzy, ale także do zdobywania doświadczeń i umiejętności w rywalizacji fair play.

Konkurs składa się z dwóch głównych części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej uczestnicy muszą stawić czoła wyzwaniom takim jak test z gramatyki, krótka wypowiedź pisemna oraz test „kulturowy”, który obejmuje zagadnienia z zakresu kultury, tradycji, historii i geografii Polski.

Drugim komponentem rywalizacji jest część ustna, w której uczestnicy przygotowują swoją prezentację na zadany temat i odpowiadają na pytania komisji. Otwiera to przed nimi możliwość  poznania wielu fascynujących faktów o Polsce, które mogą być dla nich inspiracją do dalszego jej poznawania.

W trakcie konkursu dzieci i młodzież uczestniczą też w różnorodnych zajęciach, które dodatkowo wzbogacają ich doświadczenia. Są to m.in. zajęcia plastyczne i teatralne, artystyczne i taneczne, warsztaty dziennikarskie, treningi ruchowo-integracyjne, lub szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Równolegle, nauczyciele towarzyszący dzieciom, mają okazję uczestniczyć w zajęciach warsztatowych i wykładach prowadzonych przez wybitnych specjalistów w dziedzinie kultury i języka polskiego.

Instytucjami wspierającymi ten projekt są: Centrum Metodyczne Języka Polskiego w Drohobyczu, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W czasie trzydniowego wydarzenia uczestnicy poznają się i integrują poprzez wspólną zabawę, rywalizację i udział w zajęciach edukacyjno-rozrywkowych. To nie tylko moment sprawdzania wiedzy, ale także okazja do zawarcia nowych przyjaźni, wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia.